Novetats Laborals 2019

Estàndard

Ja hem iniciat un nou any i 2019 es presenta amb importants novetats laborals aprovades per Reial Decret Llei (no ens ha d’estranyar l’aprovació de mesures per aquest sistema ja que la incertesa política i la manca de suficients majories ha fet impossible l’aprovació de la llei dels pressupostos generals de l’estat).

Com cada any, us adjunto (molt resumides) les principals novetats i si ho crec convenient, afegeixo un comentari i link al final .

Gràcies per la vostra lectura i bon any

NOVETATS LABORALS 2019:

TREBALLADORS/ES PER COMPTE ALIÈ / RÈGIM GENERAL

Increment del salari mínim interprofessional en un 22,3%, quedant establert per aquest any 2019 en 900 € bruts per 14 mensualitats. (L’increment més alt que s’ha produït durant la democràcia. Caldrà veure si hi ha efectes o no en la ocupació)

Link: https://www.abc.es/economia/abci-trabajo-admite-subida-salario-minimo-puede-destruir-empleo-201812042038_noticia.html

S’actualitzen les bases mínimes i màximes de cotització en el règim general de la Seguretat Social que quedaran establertes en els següents imports:

Base mínima: 944,40 €Base màxima: 4.070,10 €

La pensió mínima contributiva es fixa per al 2019 en 659,41 € per 14 mensualitats.

Donat que l’actual taxa de desocupació és inferior al 15% es deroguen els contractes bonificats vinculats al manteniment d’aquella taxa, tals com el contracte per al recolzament a emprenedors. (Per als contractes signats al 2019, no amb efectes retroactius)

Per a lluitar contra l’abús en la celebració de contractes temporals de curta durada, a partir de 01.01.2019 el recàrrec en la cotització dels contractes de durada inferior a 5 dies passarà del 36 actual al 40%. Per altra banda, per a millorar les cobertures d’aquests treballadors, cada dia de treball efectiu es considerarà com a 1,4 dies de cotització

.

EMPLEATS/DES DE LA LLAR

S’actualitza el preu/hora mínim a percebre pels empleats de la llar que, durant el 2019, serà de 7,04 € i, en conseqüència, s’incrementen també les bases de cotització mensuals.

TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES:

En un intent d’equiparar els drets dels treballadors per compte aliena amb el dels autònoms s’estableix, a partir del 2019, la cotització obligatòria per accident de treball, malaltia professional i cessament d’activitat. Això farà que el percentatge de cotització a aplicar sobre la base de cotització dels treballadors autònoms s’elevi fins al 30%. (Queda pendent regular un sistema de quotes en funció dels ingressos reals)

La durada de la prestació per cessament d’activitat estarà en funció dels períodes de cotització dins els 4 anys anteriors a la situació legal de cessament. El subsidi tindrà una durada mínima de 4 mesos (si s’acredita una cotització de 1 any) i màxima de 24 mesos (si s’acredita una cotització de 4 anys). (En aquest punt, no obstant, cal esperar un aclariment dels requisits per tal d’accedir a la prestació ja que del contrari la mesura no tindria pràcticament efectes donat l’alt índex de denegació de la prestació)

Link: https://www.elconfidencial.com/economia/2018-09-17/autonomos-cese-actividad-desempleo-paro-denegado_1616696/

La base mínima dels treballadors autònoms s’incrementa en un 1,25% i quedarà fixada en 944,40 € mensuals. Per tant, la quota mensual a ingressar per aquells treballadors autònoms que cotitzin per la base mínima serà de 283,32 €(944,40 x 30%).

Els autònoms societaris, o persones físiques que tinguin a càrrec 10 o més treballadors, cotitzaran per una base mínima de 1.214,10 € mensuals i una quota de 364,23 € mensuals (1.214,10 x 30%).

La base mínima de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de Gener de 2019, tinguin 48 o més anys serà de 1.018,50 € (que representa una quota mensual de 305,55 €) i la base màxima serà de 2.077,80 € (quota de 623,34 €).

Es manté en els mateixos termes l’aplicació de la tarifa plana per als treballadors autònoms que es donin d’alta per primera vegada o reemprenguin l’activitat autònoma després de dos anys. Durant els primers 12 mesos la quota mensual serà de 60 €.

S’aplaça novament la possibilitat de que els treballadors autònoms puguin cotitzar a temps parcial. (Nou incompliment).

“FALSOS AUTÒNOMS”

Es tipifica com a infracció de caràcter greu per part de l’empresa el mal enquadrament dels seus treballadors en el règim especial de treballadors autònoms. Aquesta conducta serà sancionada amb una multa mínima de 3.126 € i màxima de 10.000 € per cada treballador que sigui declarat, per la Inspecció de Treball o la Seguretat Social, com a fals autònom.

Link: https://www.muypymes.com/2019/01/05/las-sanciones-para-los-falsos-autonomos-oscilan-entre-los-3-126-y-los-10-000-euros

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES:

S’haurà de cotitzar i donar d’alta a la Seguretat Social a les persones que portin a terme pràctiques no laborals i acadèmiques no remunerades que, fins ara, quedaven fora del sistema de Seguretat Social. (Mesura polèmica, criticada per les universitats per manca de diàleg )

Link: https://elpais.com/economia/2019/01/04/actualidad/1546629304_142817.html

JUBILACIÓ:

Es torna a obrir la porta a la possibilitat que els convenis col·lectius puguin determinar una edat de jubilació obligatòriaper part dels treballadors. Ara bé, la mesura haurà de vincular-se amb polítiques de millora d’ocupació que impulsin el relleu generacional i possibilitin reduir la taxa de desocupació dels treballadors menors de 30 anys

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s