Laboral i RRHH

Pàgina
FORMACIÓ I CONSULTORIA LABORAL 2019

En col.laboració amb centres formatius i també a nivell privat, ofereixo formació i consultoria en l’àmbit laboral i de RRHH

Amb una durada adaptada a les necessitats dels participants/empresa i amb una doble visió, acadèmica i professional, imparteixo els següents cursos:

GESTIÓ LABORAL:

Contractació, Nòmines i Seguretat Social  (Nivell Bàsic)

Contractació, Nòmines i Seguretat Social (Nivell Avançat)

Gestió informatitzada: Nominaplus i Nominasol

AUDITORIA LABORAL:

Amb l’elaboració  d’un informe de la situació real de la empresa realitzo un anàlisi i una revisió de l’estat laboral de l’empresa.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

Pla de Prevenció (Nivell Bàsic)

RECURSOS HUMANS:

Anàlisi, descripció i Valoració dels llocs de treball.

Selecció de Personal.

Política retributiva.

Pla de Formació a l’empresa.

Orientació Laboral

AUDITORIA DE RECURSOS HUMANS
Avaluació de les activitats d’administració de personal en la organizació amb l’objetiu de millorar, considerant les necessitats i objetius del personal en consonància amb els objetius corporatius

Si voleu ampliar informació , sigui per formació o sigui per consultoria, de tots els temes exposats, em podeu enviar un correu a la meva adreça de contacte